DRIVEN

https://youtu.be/tYdCssZCIQY

WAAT DREIFT DECH ?  WEIS DECH  !

Danz asbl, Theatere vun der Stad Lëtzebuerg an den nationale Jugenddéngscht (SNJ) sinn op der Sich no jonken Talenter!

Schéck dai Video firum 28te Februar op driven@youth.lu a versich dai Gléck fir bei der néier Kreatioun „Driven“ de 26ten an de 27ten Juni am Groussen Theater dobai ze sinn.

Fir matzemaache gëlle folgend Viraussetzungen:

Alter: 12 bis 30 Joer

Dauer vum Video: max. 45 Sekonnen

Deadline fir d’Erareeche vum Video: 28 Februar 2018

Inhalt vum Video: Perséinlechen Ausdrock iwwert seng eege Persoun mat ausschliisslech Beweegung, Kierpersprooch, Gestik & Danz.

Danz Mat ! Dréck aus weens du bass, waats du gär hues a wat dech ausmëscht.

Et gett flott Praisser ze gewannen :

1. Di ausgewielte Kandidaten huelen am Abrell 2018 un engem Workshop Deel. Hier Videosproposë gi vun enger professioneller Equipe gefilmt a ginn duerno an d’Stéck „Driven“ vum Jean-Guillaume Weis an Dancers integréiert.

2.  Trimester cours an der Danzschoul !

 

Version Française : https://youtu.be/tYdCssZCIQY

L’association Danz, les Théâtres de la Ville du Luxembourg et le Service national de la jeunesse sont à la recherche de jeunes talents ! 

Envoie une vidéo de toi avant le 28 février 2018 à driven@youth.lu et tente ta chance pour participer dans la toute nouvelle création « Driven » le 26 et 27 juin 2018 au Grand Théâtre du Luxembourg. 

Il y a des prix à gagner !

Pour participer ces conditions doivent être respectées :

Limite d’âge : 12 à 30 ans

Durée de la vidéo : max. 45 secondes

Date limite d’introduction : 28 février 2018

Contenu de la vidéo : Dansez ! En mouvement, mime, geste et danse
Exprime qui tu es, ce que tu aimes et à quoi tu aspires. 

Prix à gagner !

1. Les candidats sélectionnés participeront à un workshop en avril 2018. 

Leurs propositions vidéos seront filmées par une équipe professionnelle pour ensuite être intégrées dans le spectacle Driven de Jean-Guillaume Weis & Dancers

2. trimestre cours à Danzschoul

Maach mat

Schéck dai Video firum 28 Februar op driven@youth.lu a versich dai Gléck fir bei der ganz néier Kreatioun „Driven“ de 26ten an de 27ten Juni am Groussen Theater dobai ze sinn.

Et gett e flotte Prais ze gewannen.

Mell dech, weis dech, danz mat !